21 juli 2017

rookmelders

Patrick Wessels

Rook, CO- en aardgasmelders plaatsen: de brandweer legt uit

Niemand hoopt het ooit mee te maken, maar ook thuis kan zich een calamiteit voordien die leidt tot schade en negatieve invloed op de gezondheid. In deze tekst treft u enkele aandachtspunten aan ten aanzien van de plaatsing van rook-, CO- en aardgasmelders.

Preventie plaatsen

brandweer-legt-uit

Voorkomen is beter dan genezen, dit geldt ook voor incidenten die zich in huis kunnen voordoen. Zorg er daarom voor dat alle verbrandingsapparatuur zoals de CV-ketel en kachels, goed en vakbekwaam worden aangelegd en onderhouden. Laat warme elektrische apparatuur (strijkijzers etc), kachels, kaarsen en dergelijke nooit onbeheerd achter. Maak wasdrogers regelmatig schoon en zorg ervoor dat elektrische bekabeling niet wordt overbelast door het doorverbinden van stekkerdozen. Op internet is een ruim aanbod aan informatie voorhanden omtrent het voorkomen van incidenten.

Ondanks het nemen van preventieve maatregelen is het niet uitgesloten dat zich toch een incident voordoet in huis, denk bijvoorbeeld aan een gaslekkage, het vrijkomen van koolmonoxide of het ontstaan van een binnenbrand. Indien u dergelijke incidenten vroeg ontdekt hebben u en uw gezin nog voldoende tijd om veilig te vluchten of in te grijpen in het verdere verloop van het incident.

Rookmelders plaatsen

Als u slaapt werkt de neus niet meer, maar de oren wel nog. Daarom is het van belang dat u door een geluidssignaal wakker wordt. De rookmelder doet dit. In ieder geval dient een rookmelder geplaatst te worden in:

 • In de hal van elke verdieping.
 • In de ruimte waar slaapkamers op uit komen (vluchtroute).

Een optimale situatie wordt verkregen indien er een rookmelder voorhanden is in:

 • Elke slaapkamer.
 • De woonkamer.
 • In de ruimte waar wasmachine en wasdroger staan (als dit niet de doucheruimte is).

Rook is door de warmte lichter dan lucht en stijgt daarom omhoog. Rookmelders dienen in het midden van het plafond geplaatst te worden. Zorg ervoor dat de melders vrij hangen, dus niet omgeven zijn van obstakels, de rook moet er immers wel bij kunnen.

Het is tenslotte belangrijk dat de rookmelder regelmatig getest wordt.
Op de site van Brandweer Nederland vindt u nadere informatie over rookmelders.

Koolmonoxidemelders plaatsen

Koolmonoxide is een gevaarlijke stof die ontstaat als een verbranding niet geheel goed verloopt, meestal door een defect in een gastoestel. Koolmonoxide kan ook ontstaan in defecte kachels zoals petroleumkachels of uit kooltjes die bijvoorbeeld worden gebruikt in waterpijpen of barbecues.

Koolmonoxide melders kunnen het best geplaatst worden in de volgende ruimten:

Daar waar een verbrandingstoestel voorhanden is.

 • Hier dient de rookmelder hoog geplaatst te worden, bijvoorbeeld tegen het plafond. De melder dient op een afstand van 1 tot 3 meter van de mogelijke koolmonoxidebron opgehangen te worden. De melder dient daarnaast vrij te hangen op een afstand van minimaal 30 cm van de muur.
  Aan de muur is ook mogelijk, maar dan dient er we een afstand van 15 tot 80 cm van het plafond in acht genomen te worden.
 • In verblijfsruimte zoals bijvoorbeeld de woonkamer en de slaapkamer.
  De melder dient in dergelijke ruimten op neushoogte geplaatst te worden.

Een koolmonoxide melder dient in ieder geval niet achter een gordijn of kast geplaatst te worden. Ook de plaatsing van een dergelijke melder bij een luchtinlaat is niet verstandig. Verder is het van belang om de melder regelmatig te testen en tijdig te vervangen. Nadere informatie hieromtrent treft u aan op de site van Brandweer Nederland.

Aardgasmelders plaatsen

Aardgas melders geven een melding indien er aardgas ontsnapt. Aardgas kan ontsnappen doordat een aardagleiding werk defect raakt, maar kan ook van buiten de woning binnendringen indien er buiten een gaslek is. Vaak komt het gas dan via de meterkast binnen.

Aan aardgas is een reukstof toegevoegd, u ruikt gas al bij een concentratie in de lucht die ver onder de onderste explosiegrens ligt. Het gas kan zich wel ophopen tot een concentratie die wel tot een explosie kan leiden. Een gasmeter kan helpen om een dergelijke ophoping te constateren. Een gasmeter dient daarom opgehangen te worden in een ruimte waar een gastoestel hangt en waar zelden iemand komt, bijvoorbeeld de CV ruimte. De meter dient dan hoog geplaatst te worden, overeenkomstig de afstanden die gelden voor een koolmonoxide melder.

Details omtrent de plaatsing zijn te lezen op de gebruiksaanwijzing van de meter.

Klik en bestel