10 april 2016

rookmelders

René Moonen

Rookmelder plaatsen in uw huis

Dat het plaatsen van rookmelders geen overbodige luxe is, dat weten de meeste mensen tegenwoordig wel. Wat is dan nu de beste plaats voor het ophangen van een rookmelder. Een goede plaatsing kan het verschil maken tussen leven en dood. Als men bij mensen begint over rookmelders is een veel gehoorde opmerking: “ja dat was verplicht, of dat is voor de verzekering”. Juist omdat het moet wordt de rookmelder opgehangen op een plek die eigenlijk niet geschikt is.

Wettelijke eisen over de plaatsing van een  rookmelder

Volgens de NEN 2555 zijn de primaire eisen van de rookmelder als volgt:

Primaire eisen

  • de rookmelders moeten voldoen aan de NEN-EN 14604.
  • de werking van de rookmelders moet berusten op het optische meetprincipe.
  • de rookmelder dient aangesloten te worden op 230 volt en moet voorzien zijn van een secundaire energievoorziening.
  • De rookmelder dient koppelbaar te zijn, dit mag draadloos koppelbaar zijn maar ook met een fysieke signaaldraad. Dit om aan de eisen van het geluidsnivo te kunnen voldoen
  • Rookmelders dienen geïnstalleerd en gemonteerd overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant en conform de richtlijnen uit de NEN 2555:2008.

De meeste rookmelders uit ons assortiment voldoen aan deze eisen, maar werken meestal maar op 1 spanningsbron of voeding zoals een 9 Volt batterij of via de 220 volt. Als deze batterij uitvalt dan werkt de rookmelder dus niet. Maar naast de spanningsvoorziening is ook de plek van belang. Helaas zijn branden vaak onvoorspelbaar en men kan/wil niet in elke ruimte een rookmelder hangen. De belangrijkste vuistregel is :

“MONTEER EEN ROOKMELDER IN ELKE RUIMTE DIE NAAR BUITEN LEIDT OP ELKE VERDIEPING OP HET HOOGSTE PUNT”

 

SAS-SA200

Secundaire eisen

1. Als minimumeis dienen rookmelders tussen slaapvertrekken en mogelijke brandhaarden, zoals  huiskamers en keukens, gemonteerd te worden.

  • In gelijkvloerse woningen met één slaapvertrek  dient een rookmelder zo dicht mogelijk bij de woonkamer in de gang geplaatst te worden. Om er zeker van te zijn dat het geluid van het alarm duidelijk in de slaapkamers te horen is, dient  de rookmelder maximaal 3 meter verwijderd van een slaapkamerdeur geplaatst te worden. Het is  dus mogelijk dat er meer dan één rookmelder geïnstalleerd dient te worden, speciaal als de gang  langer is dan 15 meter.
  • In een éénverdiepingswoning met twee slaapvertrekken is een minimum  van twee rookmelders aan te bevelen, te weten: één aan de buitenkant van elke slaapkamer. In  woningen met meerdere (tussen)verdiepingen, dient minimaal één rookmelder op de begane  grond, tussen het trappenhuis en de ruimtes waar brand kan uitbreken, te worden geplaatst, en  één op elke verdieping in het looppad dat onderdeel is van de vluchtroute (normaal gesproken de  gang en de overloop). LET WEL: Op vluchtroutes mogen geen hittemelders in plaats van  rookmelders gebruikt worden. Hittemelders mogen slechts voor de hieronder vermelde  toepassingen worden gebruikt en dan nog in aanvulling op rookmelders.

2. Extra melders dienen geïnstalleerd te worden in slaapkamers teneinde branduitbraak, veroorzaakt  door slechte bedrading, lampen, elektrische apparaten en rokers te signaleren.

optimale bescherming

3. Voor optimale bescherming dienen rookmelders in elke kamer van je woning geplaatst te  worden, met uitzondering van de plekken die je terugvindt op onze pagina over ‘Waar je best geen rookmelders plaatst’. Kort samengevat mogen rookmelders niet geplaatst worden in keukens, bij CV installaties, bijkeukens, garages en andere ruimten die niet geschikt zijn voor  rookmelders.

4. Plaats rookmelders in loopruimten niet verder dan 7,5 meter van de verst verwijderde muur af,  niet verder dan 7,5 meter van een deur naar een vertrek waar brand zou kunnen ontstaan en niet  verder verwijderd dan 7,5 meter van de volgende rookmelder. In kamers die beveiligd zijn met  hittemelders dient de rookmelder maximaal 5,3 meter van de dichtstbijzijnde hittemelder  geïnstalleerd te worden.

5. In een kamer met schuine of toelopende plafonds of puntgevels dienen de rookmelders 90 cm  vanaf het hoogst gemeten punt van het plafond te worden gemonteerd. “Stilstaande lucht” in de  nok van het plafond zou kunnen voorkomen dat rook de sensor op tijd bereikt. Gesloten deuren en andere obstakels kunnen voorkomen dat rook of hitte de sensor bereikt. Ook  is het mogelijk dat bewoners aan de ene kant van een gesloten deur het alarm aan de ander kant  van de deur niet kunnen horen. Installeer voldoende melders om dit te voorkomen.

Rookmelders vs. Hittemelders

Het advies van ons is om rookmelders daarom vooral op vluchtwegen te monteren. Dus op de overloop en in de hal is een ideale plek. Uiteraard staat het iedereen vrij om hier van af te wijken, maar in de keuken is de kans op vals alarm erg groot door het aanbranden van een tosti of andere kookactiviteiten. In de keuken kunt u daarom beter gebruik maken van een hittemelder. Deze zal namelijk een alarm genereren op het moment dat er echt warmte van vlammen vrij komen.

Hittemelders in een kamer dienen niet verder dan 5,3 meter verwijderd te zijn van de verst  gelegen muur en niet verder dan 5,3 meter van een deur naar een kamer waar brand kan  uitbreken, en niet verder dan 5,3 meter van de volgende hittemelder.

Het is onmogelijk om te voorspellen hoe en waar een brand zal ontstaan. De beste  plaats voor een melder is gewoonlijk in het midden van een kamer of gang. Mocht het nodig zijn om  de rookmelder tegen een muur te monteren, dient eerst te worden gecontroleerd dat het sensorelement van het apparaat 15 cm tot 30 cm onder het plafond zit. De onderkant van de melder moet dan boven deurhoogte en andere openingen bevinden.

PAS OP: Hittemelders niet aan de muur bevestigen!

Kijk hier voor ons assortiment!