Spullen retour sturen

Herroepen

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepeingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepeingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping,maar u bent hiertoe niet verplicht.

Om het formulier voor herroeping te downloaden klikt u hier

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping, als u overeenkomst herroept , ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten(met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen , of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.  U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Retourneren is gratis via PostNL, zie hieronder een retourlabel download. Uiteraard kunt u de producten ook via een andere vervoerder retourneren , dan zijn de kosten wel voor u. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard , de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in voor een snelle afhandeling. Let op: De producten dienen niet gebruikt te zijn en in originele verpakking geretourneerd te worden(indien redelijkerwijs mogelijk). Bij schade of gebruik kunnen wij kosten in rekening brengen voor de waardevermindering. We hopen op uw begrip. Mocht u twijfelen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. We zullen dan proberen een passende oplossing aan te bieden.

Retour sturen

  1. Vul onderstaand formulier in.
  2. Download hieronder het retourlabel. Belgische klanten kiezen voor het internationale label en Nederlandse klanten voor het PostNL label.
  3. Verpak het artikel in, indien redelijkerwijs mogelijk, de originele verpakking en daarna  in een deugdelijke en stevige doos.
  4. Voeg de pakbon toe, deze is met de bestelling meegestuurd. Mocht u deze niet meer hebben vermeld dan uw naam en volledige adresgegevens.
  5. Plak het verzendlabel op de doos.
  6. Vermeld het originele bestelnummer.
  7. Bied de verzending aan bij het postkantoor.
  8. Bewaar het afgiftebewijs.

Retour Informatie

* Benodigde velden


 Verzendlabels

 

Verzendlabel internationaalVerzendlabel Nederland